Get Adobe Flash player

CENNIK PRAC PROJEKTOWYCH

Cennik ma charakter orientacyjny – dokładną cenę ustala się po szczegółowym określeniu zakresu prac


WNĘTRZA MIESZKALNE: ZESTAWY PROJEKTÓW

 

 

 

Zestaw STANDARD – układ przestrzenny uwzględniający osobiste przyzwyczajenia; funkcjonalne i niepowtarzalne rozwiązania

 

PROJEKT KONCEPCYJNY: ( 30,00 zł netto / m2 )

1. Inwentaryzacja

2. Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne

3. Wytyczne dla instalacji: wod-kan, co. , elektrycznej i teletechnicznej

4. Układ mebli ( rzut )

5. Aranżacja poszczególnych pomieszczeń ( wizualizacje ) zawierająca:

a) układ mebli

b) ogólne dyspozycje kolorystyczne

c) rozplanowanie urządzeń w łazience

d) rozplanowanie mebli i urządzeń w kuchni

6. Ogólne dyspozycje materiałowe

ETAPY WYKONANIA PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

1. Na pierwszym spotkaniu określamy potrzeby, preferencje, przyzwyczajenia oraz wytyczne inwestora. Ustalamy koszt

i termin wykonania projektu. Po akceptacji warunków realizacji i płatności, podpisywana jest umowa na realizację projektu

koncepcyjnego. Pobieramy wówczas zaliczkę w wysokości 30% ceny projektu.

2. Kolejne spotkanie to omówienie zaproponowanych wstępnych koncepcji i rozwiązań technicznych. Po ich akceptacji

następuje zaplata dalszych 40% ustalonej kwoty.

3. Po 2-3 spotkaniach powstaje projekt koncepcyjny uwzględniający wszystkie składniki realizowanej inwestycji. Koncepcja

może być  przedstawiona w kilku wariantach, w postaci rysunków, rzutów, widoków wnętrza. Zapłata ostatniej części 30%

wartości usługi następuje w momencie oddania projektu.

Opis przygotowanego przez nas projektu, wizualizacje i rzuty w formacie jpg mogą być przesłane e-mailem, dostarczone na płycie CD lub w postaci wydruków.

Termin realizacji projektu : 3 – 5 tygodni (w zależności od metrażu).

Zestaw PERFECT pełny projekt wnętrza; funkcje i detale dopracowane w szczegółach; wnętrze idealnie dopasowane do potrzeb i przyzwyczajeń

 

PROJEKT KOMPLEKSOWY: ( 60,00 zł netto / m2 )

Projekt koncepcyjny:

 

1. Inwentaryzacja

2. Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne

3. Wytyczne dla instalacji: wodnej i kanalizacji, centralnego ogrzewania, elektrycznej

4. Układ mebli ( rzut )

5. Aranżacja poszczególnych pomieszczeń ( widoki przestrzenne ) zawierająca: układ mebli, rozplanowanie urządzeń w

łazience, rozplanowanie mebli i urządzeń w kuchni, ogólne dyspozycje kolorystyczne, ogólne dyspozycje materiałowe

Projekt wykonawczy:

 

1. Rzuty, przekroje i widoki ze szczegółowym wymiarowaniem i dyspozycją aranżacji meblami ruchomymi

2. Szczegółowe dyspozycje dotyczące wyposażenia kuchni i łazienki

3. Szczegółowe dyspozycje dotyczące sufitów z rozmieszczeniem elementów stałego wyposażenia, takich jak oprawy

oświetleniowe, kratki wentylacyjne itd.

4. Szczegółowe dyspozycje oświetlenia wnętrz

5. Szczegółowe dyspozycje dotyczące kolorystyki i rozwiązań materiałowych ścian, sufitów i posadzek

6. Szczegółowe rysunki detali, oraz elementów stałego wyposażenia takich jak: obudowy ścian i sufitów, wbudowane szafy, obudowy kominków, obudowy grzejników itp.

7. Specyfikacja materiałów i urządzeń

8. Przekazanie i omówienie dokumentacji z wykonawcą.

ETAPY WYKONANIA PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO

1. Podczas pierwszego spotkania zostają omówione potrzeby, przyzwyczajenia i preferencje inwestora związane z całą

inwestycją : z układem funkcjonalnym, doborem materiałów, mebli, oświetlenia i kolorystyki. Ustalamy koszt i termin

wykonania projektu. Zaliczka wynosi 25% ceny projektu.

2. Kolejne spotkanie to prezentacje proponowanych rozwiązań. Koncepcja może być przedstawiona w kilku wariantach

i postaci rysunków, rzutów, widoków. Po zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego następuje zaplata 35% ustalonej kwoty.

3. Kolejnym etapem jest projekt wykonawczy wraz z wizualizacjami. Projekt ten zawiera szczegóły branżowe umożliwiające

wykonanie aranżacji oraz orientacyjną wycenę kosztów zakupu poszczególnych elementów. Na tym etapie następują

wspólne  wizyty w salonach sprzedaży w celu przedstawienia zaproponowanych rozwiązań lub pomocy w doborze

materiałów wykończeniowych i detali. Zakończenie tego etapu to kolejna wplata 20% wartości projektu.

4. Końcowy etap pracy nad projektem to dopracowanie szczegółów i dobór odpowiednich elementów i detali wyposażenia

mieszkania. Zakończenie pracy nad projektem i wplata pozostałych 20% ceny projektu.

Termin realizacji projektu : 5 – 7 tygodni (w zależności od metrażu).

Na życzenie klienta podejmujemy się również prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu od momentu jego rozpoczęcia do zakończenia, cena tej usługi to 550zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc remontu.

WYKONANIE INWENTARYZACJI POMIESZCZEŃ7zł netto/m2

KONSULTACJE –  70 zł netto / za rozpoczętą godzinę

DOJAZD DO KLIENTA – w promieniu 25 km od Gliwic – gratis w cenie  projektu, powyżej 25 km – 1zł/km liczone od  pierwszego kilometra.

WNĘTRZA BIUROWE: – cena oraz szczegółowy zakres prac do uzgodnienia

WNĘTRZA KOMERCYJNE: – cena oraz szczegółowy zakres prac do uzgodnienia